Incoterms 2010

S rozvojem obchodu po celém světě výrazně vzrostl význam dopravy a přepravy. Zboží je prodáváno v mnohem více zemích a v daleko větším množství než tomu bylo dříve. Z tohoto důvodu narůstají i požadavky jednotlivých smluvních stran na sestavení dobré smlouvy, která bude zahrnovat veškeré náležitosti ohledně převzetí rizik a nákladů na přepravované zboží.

V praxi se často používají dodací podmínky Incoterms 2010, které vydává Mezinárodní obchodní komora v Paříži a upravují se každých 10 let. V současné době jsou v platnosti pravidla pro výklad dodacích doložek Incoterms 2010, kterými se řídí i naše společnost IKO Trans Logistik s.r.o.

Užívání dodacích podmínek Incoterms 2010 a jejich význam má přímý dopad na Intrastat CZ a DPH

Dodací podmínky ( dodací parita ) - určuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší:

 • přechod rizik ( rizika spojené s dopravou )
 • riziko poškození, zničení či ztráty zboží během dopravy,
 • přechod nákladů ( náklady spojené s dopravou )
 • náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojistné, poplatky za obstarání dokladů
 • místo přechodu rizik a nákladů - určuje, na kterém místě uvedené výdaje a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího

Incoterms 2010 obsahují 11 doložek:

 1. EXW - Ex Works = ze závodu
  Náklady a rizika přecházejí v závodě ( místě nákupu ). Kupující nese veškeré výlohy a rizika spojené s dopravou, prodávající má povinnost dát k dispozici zboží kupujícímu ve svém závodě, není povinen ho naložit. Doklady hradí kupující ( clo a poplatky za doklady ). Jedná se o nejvýhodnější podmínku pro prodávajícího a přesto je nejvíce využívaná.

 2. FCA - Free Carrier = vyplaceně dopravci
  Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. V případě doložky FCA, pokud místem sjednaným ve smlouvě jako místo dodání je objekt prodávajícího, dodání je splněno nakládkou zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím k odběru zboží, ale ve všech ostatních případech je dodání splněno, pokud je zboží dáno k dispozici ve smluveném místě dodání kupujícímu nevyložené z dopravního prostředku prodávajícího a celně odbavené ve vývozu.

 3.  FAS - Free Alongside Ship = vyplaceně k boku lodi
  Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění, které stanovil kupující v ujednaném přístavu nalodění.

 4. FOB - Free on Board = vyplaceně loď
  Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající hradí veškeré náklady až na palubu lodi včetně všech poplatků a cla. Kupující je povinen na vlastní náklady najmout loď.

 5. CFR - Cost and Freight = náklady a přepravné
  Prodávající musí zboží celně odbavit, vybírá loď, a platí přepravné do ujednaného přístavu, ale rizika spojená se zbožím nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.

 6. CIF - Cost, Insurance and Freight = náklady, pojištění a přepravné
  Prodávající musí zboží celně odbavit, vybírá loď, a platí přepravné a pojistné do ujednaného přístavu. Pojistné může být pouze s minimálním krytím. Ale rizika spojená se zbožím nese prodávající pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění.

 7. CPT - Carriage paid to... = přeprava placena do...
  Prodávající vybírá dopravu a hradí přepravné až do ujednaného místa určení. Kupující nese riziko poškození či ztráty při přepravě a platí pojištění.

 8. CIP - Carriage and Insurance paid to... = přeprava a pojištění placeny do ...
  Prodávající vybírá dopravu a hradí přepravné až do ujednaného místa určení. Zároveň je povinen platit pojistné, kterým kryje kupujícího proti poškození nebo ztrátě zboží při přepravě. Pojistné může být pouze s minimálním krytím.

 9. DAT - Delivered at terminal = s dodáním do překladiště Nová doložka nahradila dřívější méně populární doložku DEQ a rozšířila její působnost na všechny druhy dopravy. Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy je zboží vyloženo z příchozího dopravního prostředku a dáno k dispozici kupujícímu ve jmenovaném překladišti ve jmenovaném přístavu anebo v místě určení. Je to jediná doložka, kdy má prodávající povinnost a odpovědnost za vykládku zboží z příchozího dopravního prostředku. DAT požaduje aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud je to nutné.

 10. DAP - Delivered at place = s dodáním na místo určení Nová doložka v sobě sloučila dřívější doložky DAF, DES a DDU, které se lišily pouze v místě dodání). Riziko i přepravní náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na příchozím prostředku připravené k vykládce v ujednaném místě určení. Importní celní odbavení včetně nákladů na clo je již na riziko a náklady kupujícího.

 11. DDP Delivered Duty Paid = s dodáním, clo placeno Znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu celně odbavené pro odvoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce na sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a rizika spojená s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží pro vývoz i dovoz a uhradit clo včetně provedení příslušných celních odbavení.